U susret proljeću

Informirali smo se o ravnopravnosti spolova, dječaci su izradili karanfile od krep papira i roštilj štapića, koje su darivali djevojčicama, pa smo obilježili Međunarodni dan žena plesom. Djeca su donijela vjesnike proljeća s korijenom (visibabe, ljubičice, jaglace) i narezane cica mace. Proučili smo izgled cvjetova, ustanovili da visibaba ima luk. Radili smo od neoblikovanog materijala cvjetove, slikali, radili kolaž....
Naučili smo igru s pjevanjem ”Proljeće, recitaciju “Čudna zvona”.
Učimo o zaštiti prirode, pa smo cvijeće s korijenom posadili u svoj vrt, da bismo ga na godinu mogli promatrati kako raste.
Otvorili smo opširniju temu o zaštiti okoliša recikliranjem.

IMG20220308092614
IMG20220308092644
IMG20220308093417
IMG20220310111406
IMG20220310112014
IMG20220310112109
IMG20220310112129
IMG20220310120623
IMG20220311120608
IMG20220311120623