Godina 2020/2021

Naslov dokumenta Preuzmi
Odluka o upisu | 03.08.2020.
 100 Preuzimanja
 490.77 KB
 03-08-2020
  100 preuzimanja
  Preuzmi
Plan upisa | 03.08.2020.
 113 Preuzimanja
 585.39 KB
 03-08-2020
  113 preuzimanja
  Preuzmi
Pravilnik o postupku i mjerilima upisa djece | 04.08.2020
 79 Preuzimanja
 468.38 KB
 04-08-2020
  79 preuzimanja
  Preuzmi
Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića Pupoljak Otok | 04.08.2020
 90 Preuzimanja
 493.22 KB
 04-08-2020
  90 preuzimanja
  Preuzmi
JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE - PEDAGOŠKU GODINU 2020 – 2021 | 06.08.2020.
 127 Preuzimanja
 2.8 MB
 06-08-2020
  127 preuzimanja
  Preuzmi
Zahtjev za upis | 06.08.2020.
 103 Preuzimanja
 22.15 KB
 06-08-2020
  103 preuzimanja
  Preuzmi
JAVNI POZIV ZA UPIS U PREDŠKOLU | 02.10.2020.
 81 Preuzimanja
 373.33 KB
 02-10-2020
  81 preuzimanja
  Preuzmi
Zahtjev za predškolu | 02.10.2020.
 75 Preuzimanja
 14.15 KB
 02-10-2020
  75 preuzimanja
  Preuzmi