Opći akti

Naslov dokumenta Preuzmi
Izmjena i dopuna kriterija za godišnje odmore
 1 Preuzimanja
 452.46 KB
 01-07-2022
  1 preuzimanja
  Preuzmi
Kriteriji za godišnje odmore
 1 Preuzimanja
 398.58 KB
 01-07-2022
  1 preuzimanja
  Preuzmi
Pravilnik o upisima
 3 Preuzimanja
 860.54 KB
 02-06-2022
  3 preuzimanja
  Preuzmi
Statut 2020
 41 Preuzimanja
 586.15 KB
 23-10-2020
  41 preuzimanja
  Preuzmi
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 2020
 49 Preuzimanja
 383.12 KB
 23-10-2020
  49 preuzimanja
  Preuzmi
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
 54 Preuzimanja
 133 KB
 15-10-2020
  54 preuzimanja
  Preuzmi
Statut
 47 Preuzimanja
 151.5 KB
 13-03-2014
  47 preuzimanja
  Preuzmi