Zakonski akti

Naslov dokumenta Preuzmi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2 Preuzimanja
 157.95 KB
 01-07-2022
  2 preuzimanja
  Preuzmi
Državno pedagoški standardi
 54 Preuzimanja
 358.13 KB
 15-10-2020
  54 preuzimanja
  Preuzmi
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole
 40 Preuzimanja
 286.98 KB
 15-10-2020
  40 preuzimanja
  Preuzmi
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 37 Preuzimanja
 224.16 KB
 15-10-2020
  37 preuzimanja
  Preuzmi